Skip to main content

Als therapeut kies ik er bewust voor om oplossings- en toekomstgericht tewerk te gaan...

Waarvoor kan je bij mij terecht?

De psychische moeilijkheden of thematieken die aan bod kunnen komen in mijn praktijk zijn uiteenlopend. Ze kunnen vaag zijn of juist heel specifiek, ze kunnen plots opduiken of al langer bestaan. Iedere persoon en ieder probleem is anders en in die zin ook uniek... 

Je kan bij mij ondermeer terecht voor:

  • Begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten (aan huis) of ondersteuning bij levenseindevragen
  • Rouwverwerking
  • Onverwerkte negatieve levensgebeurtenissen of -ervaringen (traumatherapie)
  • Persoonlijke groei, zingeving en/of existentiële vragen
  • Sociaal-emotionele problemen (laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, perfectionisme, hoogsensitiviteit)
  • Aanvaarding van een chronische ziekte of een lichamelijke beperking
  • Burn-out, stress, (over)spanningsklachten of aanhoudende vermoeidheid
  • Verslavingsproblematiek en/of middelenafhankelijkheid
  • EMDR (Let wel op! EMDR als therapeutische methodiek wordt enkel ingezet als onderdeel van een breder therapeutisch proces)
  • Brainspotting (https://brainspotting.be/)

Ik begeleid jongeren vanaf 18 jaar, jongvolwassenen en volwassenen.

Indien blijkt, na het intakegesprek, dat ik jou niet verder kan helpen, verwijs ik je desgewenst door naar collega's met een aangepast(e) aanbod/ specialisatie binnen mijn netwerk.


Je kan bij mij ook terecht voor therapie met paarden. Tijdens zo’n sessie samen met een paard ga je vooral ervaren. Paarden zijn bijzonder sensitief, zoeken voortdurend naar balans (zowel emotioneel als fysiek) en hebben vandaar de natuurlijke gave om continu te ‘lezen’ wat er gebeurt bij kuddegenoten maar ook bij mensen.

Het paard zal je op subtiele wijze confronteren; met jezelf, met je angsten, met je kwetsbaarheden, met je beperkingen maar ook met je eigen kracht(en). Ze laten ons zien wie we zijn en geven daarbij eerlijke, directe en vooral niet-veroordelende feedback met hun eigen non-verbale lichaamstaal. Door hun reactie kom je tot inzicht over je eigen denken, voelen en doen. Concrete ervaringen kunnen zo een mooie aanzet zijn tot verandering. Tijdens een sessie met het paard zorg ik voor veiligheid, duiding en ik faciliteer het proces. We voeren opdrachten uit met het paard; niet vanuit het zadel maar vanaf de grond naast of in de buurt van het paard. Ervaring hebben met paarden is dus absoluut geen noodzaak. Deze sessies gaan door in de praktijk te Asbeek, Vlaams- Brabant.

Deze sessies gaan altijd buiten door! 

Hou er dus rekening mee dat je je kledij aanpast aan de weersomstandigheden en je dichte schoenen of laarzen draagt in verband met de veiligheid.

Werkwijze

Als therapeut kies ik heel bewust voor een oplossings- en toekomstgerichte aanpak. We vertrekken altijd vanuit het hier en nu (waar sta je), met een blik op de toekomst (waar wil je naartoe). Maar ik besteed ook aandacht aan onderliggende, onverwerkte issues en/of patronen die je functioneren (onbewust) ondermijnen of je weg naar verandering blokkeren. Ik help je terug beweging brengen in je vastgelopen levensverhaal waardoor jij stap voor stap terug de regie over jouw leven krijgt. 

De basis van mijn begeleiding bestaat uit gesprektherapie aangevuld met verschillende therapeutische technieken en methodieken die ik afstem op jouw hulpvra(a)g(en) of veranderwens en ook op jouw tempo en jouw ritme.

De begeleidingen starten altijd eerst met een intakegesprek (60 minuten). Op het einde van dit gesprek deel ik je eerlijk mijn visie met concrete informatie over en aanknopingspunten voor een verder therapeutisch traject.  Dit eerste gesprek is vaak al therapeutisch op zich omdat het een eerste ordening en soms ook al nieuwe inzichten geeft. Na het intakegesprek kan je nog steeds beslissen om het verdere traject al dan niet aan te vangen. 

Hoe aanmelden?

De aanmelding kan gebeuren na doorverwijzing of op eigen initiatief en kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. Vervolgens plannen we een intakegesprek in. Doorgaans kan er een intakegesprek vastgelegd worden binnen de 2 à 4 weken na eerste contactname.

Het is onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel verdere sessies er zullen nodig zijn. Dit is verschillend van persoon tot persoon en is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvra(a)g(en), alsook van de doelstelling(en) die je wil behalen. Het tempo en de frequentie van de eerst volgende sessies zullen we bespreken en samen vastleggen.

TARIEVEN

Een goede opvolging en begeleiding vergt meer dan enkel de 'zichtbare' tijd die je als cliënt ervaart. De hieronder vermelde tarieven omvatten zowel gesprekstijd als administratievoorbereiding en dossierbeheer. Daarnaast is ook algemene praktijkwerking inbegrepen, die een kwaliteitsvolle opvolging garandeert zoals o.m. de aankoop vantherapeutisch materiaal, lidmaatschappen van erkende beroepsverenigingen, intervisie, supervisie en permanente bijscholing. 

TARIEVEN 2023:

(1) intakegesprek: 60 min - 75€

(2) individuele gesprekstherapie in de praktijk: 50 min - 65€

(3) individuele gesprekstherapie aan huis: 50 min - 75€*

(4) sessie EMDR of brainspotting: 60 min - 85

(5) sessie met paard(en): +/- 45 min - 75€ 

(6) verslaggeving: 1ste verslag gratis, vanaf tweede verslag (op vraag van de cliënt): 35€ (excl.BTW)/verslag**


* Voor verplaatsingen verder dan 10 kilometer van de praktijk wordt hierbovenop een supplement aangerekend: 10-15 km: €5,00 / 15-20 km: €10,00

** Verslagen dienen minimaal 7 werkdagen op voorhand te worden aangevraagd en worden door jou en mezelf ondertekend voor extern gebruik (informed consent). Een duplicaat wordt bijgehouden in je dossier.


De betaling gebeurt telkens aan het einde van de sessie of het gesprek, contant, via instant overschrijving of via de Bancontact/Payconiq-app.

De meeste mutualiteiten voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling. Het bedrag, het aantal sessies en de voorwaarden voor de terugbetaling verschillen per mutualiteit. Indien je recht hebt op terugbetaling, kan je het benodigde formulier opvragen bij jouw mutualiteit of downloaden op hun website. Meer info over de terugbetaling door de verschillende mutualiteiten vind je hier.

Ik ben geconventioneerd dus dit betekent dat er ook de mogelijkheid is om psychologische zorg te krijgen via de eerstelijnsconventie. Via die conventie betaal je dan 'slechts' 11€ (remgeld), al zijn daar wel enkele voorwaarden aan verbonden. Tijdens het intakegesprek kan besproken worden of je hiervoor in aanmerking komt.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Ik maak graag tijd en ruimte voor jouw begeleiding. Uit respect voor andere cliënten, je eigen proces en mijn tijd, vraag ik om consultaties die niet kunnen doorgaan ten laatste 24u op voorhand te annuleren of te verplaatsen. Dit kan via email of telefonisch en geeft mij de mogelijkheid om alsnog een andere cliënt de afspraak aan te bieden.

Bij niet-nagekomen afspraken of afspraken die niet minstens 24 uur op voorhand geannuleerd worden, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht ter verzuimvergoeding. Deze verzuimvergoeding zal niet in aanmerking komen voor terugbetaling bij de mutualiteit.

Van zodra je (telefonisch of per e-mail) een afspraak vastlegt, stem je automatisch in met deze annulatievoorwaarden.