Skip to main content

Werkwijze & aanmelding

In mijn praktijk streef ik ernaar om een open, warme en ondersteunende context te creëren waar je als cliënt de ruimte en veiligheid voelt om te verkennen, te ervaren en te verwerken. Mijn benadering is empathisch, integratief/holistisch en gericht op het afstemmen op jouw unieke behoeften om tot een groei- en helingsproces te komen.

Ik kies heel bewust voor een oplossings- en toekomstgerichte aanpak. We vertrekken altijd vanuit het hier en nu (waar sta je), met een blik op de toekomst (waar wil je naartoe). Maar ik besteed ook aandacht aan onderliggende, onverwerkte issues en/of patronen die je functioneren (onbewust) ondermijnen of je weg naar verandering blokkeren. Ik help je terug beweging brengen in je vastgelopen levensverhaal waardoor jij stap voor stap terug de regie over jouw leven krijgt. 

De basis van mijn begeleiding bestaat uit gesprektherapie aangevuld met verschillende therapeutische technieken en methodieken die ik afstem op jouw hulpvra(a)g(en) of veranderwens en ook op jouw tempo en jouw ritme.

De begeleidingen starten altijd eerst met een intakegesprek. Op het einde van dit gesprek deel ik je eerlijk mijn visie met concrete informatie over en aanknopingspunten voor een verder therapeutisch traject. Dit eerste gesprek is vaak al therapeutisch op zich omdat het een eerste ordening en soms ook al nieuwe inzichten geeft. Na het intakegesprek kan je nog steeds beslissen om het verdere traject al dan niet aan te vangen. 

Hoe aanmelden?

De aanmelding kan gebeuren na doorverwijzing van eventueel een arts of op eigen initiatief en kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. Vervolgens plannen we een intakegesprek in. 

Het is onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel verdere sessies er zullen nodig zijn. Dit is verschillend van persoon tot persoon en is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvra(a)g(en), alsook van de doelstelling(en) die je wil behalen. Het tempo en de frequentie van de eerst volgende sessies zullen we bespreken en samen vastleggen.

TARIEVEN

Een goede opvolging en begeleiding vergt meer dan enkel de 'zichtbare' tijd die je als cliënt ervaart. De hieronder vermelde tarieven omvatten zowel gesprekstijd als administratievoorbereiding en dossierbeheer. Daarnaast is ook de algemene praktijkwerking hierin inbegrepen die een kwaliteitsvolle opvolging garandeert, zoals o.m. de aankoop van therapeutisch materiaal, lidmaatschappen bij erkende beroepsverenigingen, intervisie, supervisie en permanente bijscholing. 

TARIEVEN 2024:

(1) Intakegesprek (duur 60 min): 75€

Indien er na het intakegesprek beslist wordt om een begeleidingstraject op te starten, wordt er een éénmalige administratieve kost van 25€ bijgerekend voor de opstart van het elektronisch patiëntendossier.

(2) Individuele gesprekstherapie (duur 50 min): 65€

(3) Sessie EMDR of brainspotting (duur 90 min): 90€

(4) Sessie met paard(en) (duur 50 min): 75€ 

(5) Sessie ademwerk & hartcoherentietraining (duur 90 min): 90€

(6) Verslaggeving: 1ste verslag gratis, vanaf tweede verslag (op vraag van de cliënt) 35€ (excl.BTW)/verslag*


* Verslagen dienen minimaal 7 werkdagen op voorhand te worden aangevraagd en worden standaard bijgehouden in je patiëntendossier.


De betaling gebeurt telkens aan het einde van de sessie of het gesprek, contant, via instant overschrijving of via de Bancontact/Payconiq-app.

De meeste mutualiteiten voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling. Het bedrag, het aantal sessies en de voorwaarden voor de terugbetaling verschillen per mutualiteit. Indien je recht hebt op terugbetaling, bezorg je mij het benodigde formulier. Meer info over de terugbetaling door de verschillende mutualiteiten vind je hier.

Ik ben geconventioneerd wat betekent dat er ook een mogelijkheid is om psychologische zorg te krijgen via de eerstelijnsconventie. Via die conventie betaal je dan enkel het remgeld, al zijn daar wel enkele voorwaarden aan verbonden. Tijdens het intakegesprek kan besproken worden of je hiervoor in aanmerking komt.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Ik maak graag tijd en ruimte voor jouw begeleiding. Uit respect voor andere cliënten, je eigen proces en mijn tijd, vraag ik om consultaties die niet kunnen doorgaan ten laatste 24u op voorhand te annuleren of te verplaatsen. Dit kan via email of telefonisch en geeft mij de mogelijkheid om alsnog een andere cliënt de afspraak aan te bieden.

Bij niet-nagekomen afspraken of afspraken die niet minstens 24 uur op voorhand geannuleerd worden, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht ter verzuimvergoeding. Deze verzuimvergoeding zal niet in aanmerking komen voor terugbetaling bij de mutualiteit.

Van zodra je (telefonisch of per e-mail) een afspraak vastlegt, stem je automatisch in met deze annulatievoorwaarden.